Egy könyvtáros legfontosabb feladatai

Egy-két évtizeddel ezelőtt még nagyon fontos hely volt a könyvtár, ahol bárki tudott könyvet, zenei anyagokat is kölcsönözni, kutattak és tanultak az egyetemen, főiskolán tanulók.

Ma már az internet korában nagyon kevesen veszünk könyvet a kezünkbe, hiszen a mobiltelefonon minden megtalálható, külön e-book olvasót is lehet vásárolni, hogy egyszerűbben lehessen hozzájutni egy e-könyvhöz. Így aztán a könyvtárosok munkája hamarosan egészen másról fog szólni, mint az elmúlt évtizedekben.

Milyen feladatai vannak a könyvtárosnak?

A könyvtári munka elsősorban a könyvtár adminisztratív feladatait látja el és a könyvtári szolgáltatások nyújtását végzi. Ezek a szolgáltatások nagyon sokfélék, új könyvek beszerzése, a meglévők rendszerezése, nyilvántartása, gondozása, a könyvtár látogatóinak tájékoztatása, tanácsadás.

De ők rendezik még a zenei anyagok és a média nyilvántartását és rendszerezését is. Tulajdonképpen a könyvtáros a kapocs, közte és az olvasók, felhasználók között.

Ő az a személy, aki a felhalmozott gyűjteményt kezeli, rendszerezi, bővíti, segíti azokat akik használják a könyvtárat. A könyvtár az a hely, ahol a könyvtárosok a gyűjtött információt rendszerezik, helyet biztosít az olvasóknak, ahol a keresett információ hozzáférhető. Egyben egy nyilvános hely, ahol találkozhatnak azok, akik hasonló közösséghez tartoznak.

Milyen a jó könyvtáros?

Már az ókortól napjainkig a könyvtáros volt az a személy, aki összekapcsolta az információkat az olvasókkal.  Ez a munka teszi egyedivé a szakmát, és a folyamatos szakmai képzés igényét. Kell, hogy ismerjék a tudományokat, a könyvtári információs technológiákat. Az olvasószolgálatban dolgozó könyvtárosoknak szükséges a jó beszédkészség, az alapos állomány ismeret, a jó pszichikai érzék.

Nemzetközi vizsgálat eredményei alapján elmondható, hogy a könyvtárosok rendszerető, precíz, nyugodt, segítőkész, barátságos és meglehetősen intelligens emberek.  A könyvtárosok munkája hasznos és segítő. A szakmán belül az olvasószolgálat a legszínesebb, itt történik az olvasók beiratkozása, a legújabb könyvek ajánlása, és itt találkozik a dolgozó és az olvasó.

Szoktak iskolai jellegű órákat is tartani a könyvtárban, könyv- és katalógushasználati gyakorlati feladatokkal. Az a cél, hogy a gyerekek ne csak könyvtár látogatók legyenek, hanem olvasóvá is váljanak, ami a jelenlegi internet központú világban egyáltalán nem egyszerű feladat.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtárosok mellett nagy szükség van a színvonalasan dolgozó, nem diplomás szakemberekre, a segédkönyvtárosokra is. Jelenlétük a könyvtárban feltétlenül szükséges. Segédkönyvtáros végzettséget adó képzés az OKJ Akadémia weboldalán található.

Összegezve

A könyvtáros az, aki kapcsolatot hoz létre maga a könyvtár és az olvasó között. Nemcsak a már felhalmozott gyűjtemény adminisztratív feladataival és az olvasókkal foglalkozik, hanem bizonyos fajta közösséget is létrehoz olyan emberek között, akik hasonlóan gondolkodnak a művelődésről, művészetekről és intelligenciáról.

Kép forrása: Pexels.com

Hirdetés (X)